Quadres de comandament eficaços: El millor tipus de gràfic segons les preguntes que vols respondre.
Blog Detail Page
Blog Detail Page
Blog Detail Page

Quadres de comandament eficaços: El millor tipus de gràfic segons les preguntes que vols respondre.

Blog Detail Page
Blog Detail Page
Blog Detail Page

Dissenyar quadres de comandament efectius és un desafiament que combina la ciència de la visualització de dades amb l'experiència de l'usuari. Aquestes eines són veritables tresors d'informació i, per a aprofitar al màxim el seu potencial, és fonamental seguir un conjunt de pràctiques essencials.

Les dades són la moneda del segle XXI i, per als qui busquen comprendre i anticipar-nos a les necessitats, avaluar l’estat de les seves organitzacions o prendre decisions estratègiques, són imprescindibles. No obstant això, les dades per si soles poden ser aclaparadores. Aquí és on entra en joc la visualització de dades, una eina poderosa que tradueix informació complexa en una forma clara i concisa.

El rol dels gràfics, com triar l'adequat?

Els gràfics són el llenguatge universal de la visualització de dades. Representen informació numèrica de manera visual i fan que les dades cobrin vida. No obstant això, no tots els gràfics són iguals. Cada tipus de gràfic té la seva pròpia personalitat, amb fortaleses i febleses úniques. Triar el gràfic adequat és essencial per a l’èxit del teu quadre de comandament.

L’elecció del gràfic correcte comença amb els teus objectius. Què vols aconseguir amb la teva visualització de dades? Si necessites comparar valors, els gràfics de barres o columnes són ideals. Cadascun té el seu lloc i el seu propòsit i seleccionar el correcte depèn de les característiques de les teves dades i els teus objectius.

Quadres de comandament eficaços: El millor tipus de gràfic segons les preguntes que vols respondre.

Tipus d'objectius de visualització: tria el correcte per al teu missatge

Quan es tracta de visualització de dades, l’elecció de l’objectiu adequat és com seleccionar el to perfecte per a una obra mestra. Cada tipus de visualització té el seu propi propòsit i entendre quin s’adapta millor al teu missatge és essencial per a transmetre informació de manera efectiva.

A continuació, compartim els tipus d’objectius clau de visualització:

1. Comparativa: veure les diferències

L’objectiu comparatiu se centra en comparar dos o més valors dins d’un conjunt de dades. És com tenir una lupa per a examinar les diferències i similituds entre elements. Si vols destacar les variacions, aquest tipus de visualització és el teu aliat.

2. Parts d'un Tot: comprendre proporcions

Quan necessites mostrar la proporció de parts en relació amb el tot, aquest objectiu és essencial. És ideal per a il·lustrar com es divideixen les dades en categories i la seva magnitud en relació al conjunt complet.

3. Evolució temporal: un viatge a través del temps

Les dades són dinàmiques, i l’objectiu d’evolució temporal permet representar com canvien al llarg del temps. Ja sigui per a seguir una tendència o analitzar una sèrie històrica, aquesta visualització és la teva brúixola.

4. Disposició geogràfica: la ubicació importa

Quan la ubicació és una part clau del teu missatge, la disposició geogràfica és la teva elecció. Aquesta visualització destaca les dades en un context espacial, proporcionant una perspectiva única.

5. KPIS aïllats: punts d'enfocament únics

Els KPIS aïllats són com a fars brillants enmig de la informació. S’utilitzen per a ressaltar valors únics en encapçalats o seccions de la visualització, on la singularitat és essencial.

6. Relacions: enllaçant les dades

Les relacions són crucials quan els vincles entre les dades són fonamentals per a la seva comprensió. Aquesta visualització destaca les connexions i relacions, revelant la història darrere dels números.

Com triar el gràfic adequat?

En la creació de quadres de comandament financers a CaixaBank, l’elecció de gràfics és un procés minuciós. Cada selecció està acuradament relacionada amb el tipus de dades, la seva quantitat i el propòsit de la visualització. Per exemple, els gràfics de barres solen ser l’elecció per a representar dades quantitatives discretes, mentre que els gràfics de línies són ideals per a dades quantitatives contínues. Però la decisió no acaba aquí; la quantitat de dades i l’objectiu de la visualització també influeixen en l’elecció.

Quadres de comandament eficaços: El millor tipus de gràfic segons les preguntes que vols respondre.

Seleccionar el gràfic apropiat és un art en si mateix. Cada elecció depèn d’una sèrie de factors clau:

1. Tipus de dades i quantitat

La naturalesa de les dades i la seva quantitat són factors determinants. Per a dades quantitatives discretes, els gràfics de barres són una opció sòlida, mentre que les dades quantitatives contínues es representen millor amb gràfics de línies. Si les dades són abundants, gràfics més complexos, com els gràfics de dispersió o d’àrea, poden ser necessaris.

2. L'objectiu de la visualització

Cada gràfic té un propòsit específic. Per a comparar conjunts de dades, els gràfics de barres i línies són efectius. Per a mostrar parts d’un tot, els gràfics circulars o barres apilades són idonis. Si l’evolució temporal de les dades és el que busques, els gràfics de línies i de barres es destaquen.

3. Coherència visual

Mantenir una coherència visual és crucial perquè el quadre de comandament sigui efectiu. Els colors, les escales i les etiquetes han de ser consistents per a evitar confusions.

4. Espai disponible

L’espai és un recurs limitat. La disposició dels gràfics ha de ser eficient i efectiva, sense aclaparar a l’usuari.

5. Interactivitat

En el món digital, la interactivitat és una eina valuosa. Els dissenyadors han de considerar com els usuaris interactuaran amb els gràfics.

Tips per a dissenyar quadres de comandament de manera efectiva

Una vegada has triat el teu dashboard ideal, toca posar-se a dissenyar. Et donem alguns consells!

  • No és necessari mostrar totes les dades: només la quantitat justa d’informació, és a dir, els que resolguin una necessitat o el que ens ajuden a contestar una pregunta necessària per al nostre dia a dia. Tingues sempre present els objectius del teu quadre de comandament.
  • Comunica un missatge/idea per gràfic: Això no entra en conflicte amb què cada gràfic pugui oferir vistes alternatives (depenent de les necessitats o experiència de l’usuari o usuaris que siguin els consumidors de la informació), però has d’evitar gràfics amb doble eix (excepte quan la relació entre totes dues variables sigui molt òbvia), ja que pot elevar la complexitat a l’hora d’interpretar la informació.
  • Tingues en compte el context: En quines situacions l’usuari utilitza un determinat quadre de comandament? Necessita prendre decisions amb molta rapidesa? Està sota pressió mentre processa la informació? En aquest cas, hauràs de simplificar el teu dashboard a la informació més rellevant tractant de reduir al màxim la càrrega cognitiva dels usuaris.

tags:

Comparteix:

Segueix llegint...