Dashboards: quins tipus hi ha i com triar el més adequat a les teves necessitats
Blog Detail Page
Blog Detail Page
Blog Detail Page

Dashboards: quins tipus hi ha i com triar el més adequat a les teves necessitats

Blog Detail Page
Blog Detail Page
Blog Detail Page

Aprèn tots els tipus de dashboard que existeixen i identifica quin és l'idoni per a cobrir les teves necessitats.

En l’era de la informació i les dades, els dashboards o quadres de comandament s’han convertit en eines essencials per a la presa de decisions informades. Entendre els diferents tipus de dashboards i saber com triar l’adequat pot marcar la diferència.

En aquest article, compartim amb tu una excel·lent guia, revelant els secrets per a seleccionar el dashboard perfecte que s’adapti a les teves necessitats.

Què és un Dashboard?

Abans de submergir-nos en la selecció del quadre de comandament adequat, és important entendre què és exactament un dashboards.

Els dashboards són una eina essencial per a la presa de decisions, perquè analitza i mostra de manera visual mètriques i dades fonamentals per a fer un seguiment. En reunir dades de diferents fonts i presentar-los d’una manera clara i concisa, els dashboards poden ajudar els usuaris a comprendre les tendències, identificar problemes i prendre mesures per a millorar el rendiment.

Existeixen tres tipus principals de dashboards: descriptius, predictius i prescriptius. Cadascun d’ells té les seves pròpies fortaleses i febleses, i el tipus més adequat per a un usuari en particular dependrà de les seves necessitats específiques.

Dashboard descriptiu

En un món impulsat per les dades, la capacitat d’accedir a informació valuosa de manera ràpida i efectiva és una habilitat crítica. Aquí és on els dashboards descriptius fan la seva entrada triomfal. Són com el mapa que et guia a través del laberint de dades, oferint una visió general clara i accessible sense necessitat de coneixements tècnics avançats.

Què són els Dashboards Descriptius?

Doncs, com el seu nom l’indica, estan dissenyats per a descriure, resumir i visualitzar dades. La seva funció principal és presentar la informació de manera clara i directa, sense immersió en anàlisi o prediccions complexes.

Els quadres de comandament descriptius són una bona opció per a usuaris que necessiten una visió general ràpida i senzilla de les dades. Són fàcils d’entendre i utilitzar, fins i tot per a persones que no tenen coneixements tècnics avançats, no obstant això, a vegades poden resultar molt densos a causa de la quantitat d’informació representada.

Dashboard predictiu

Després dels dashboards descriptius, trobem una altra tipologia de quadres de comandament més avançada, els dashboards predictius. Aquests no sols proporcionen una visió general de les dades, sinó que també tenen la capacitat de revelar tendències i patrons ocults.

Què són els Dashboards Predictius?

Els dashboards predictius són el pas evolutiu dels descriptius. No es conformen només amb descriure, sinó que també exploren i analitzen. Aquests panells incorporen tècniques avançades, com l’agrupació, correlació i regressió, per a anticipar-se a les accions futures. En essència, són la brúixola que et guia més enllà de les dades passades cap al que ofereix el futur.

Els quadres de comandament predictius tenen un poder: la capacitat de revelar el que no és evident a simple vista. En el món de les dades, sovint hi ha patrons ocults i oportunitats que, a simple vista, no podem identificar. Els panells predictius utilitzen les seves múltiples tècniques avançades per a identificar aquests tresors amagats. Poden ajudar-te a trobar problemes abans que es converteixin en crisis i a reconèixer oportunitats abans que desapareguin.

Dashboards: quins tipus hi ha i com triar el més adequat a les teves necessitats

Dashboards prescriptius

En el món de les dades, avançar cap al futur amb confiança és la meta de qualsevol líder. Els dashboards prescriptius són el cim d’aquesta evolució, oferint una finestra a un món de possibilitats que transcendeix la mera predicció. Aquests panells no sols descriuen o prediuen, sinó que també prescriuen accions basades en dades precises.

Què són els Dashboards Prescriptius?

Com comentàvem, els dashboards prescriptius representen l’àpex de la presa de decisions basada en dades. Més enllà de la descripció i la predicció, aquests panells són capaços d’oferir recomanacions específiques per al futur. Per a aconseguir-ho, recorren a tècniques d’aprenentatge automàtic i a l’anàlisi avançada de dades per a identificar patrons i tendències.

Si els dashboards predictius són una finestra al futur, els prescriptius són la clau per a obrir aquesta porta. Són ideals per a aquells que busquen anticipar-se als problemes i aprofitar oportunitats abans que es presentin. Ja siguis un CEO que vol prendre decisions estratègiques basades en dades amb confiança o un gerent que necessita millorar el rendiment del seu equip, els dashboards prescriptius et guiaran.

Dashboards: quins tipus hi ha i com triar el més adequat a les teves necessitats

Tips i consells per al disseny dels teus dashboards

Després de conèixer tots els tipus de quadres de comandament que existeixen, posem focus en com treure’ls el màxim partit.

Així doncs, en el món del disseny de dashboards, la clau de l’èxit radica a entendre a fons als teus usuaris. A CaixaBank Tech, entenem la importància d’aquesta premissa. El nostre compromís és crear eines que siguin intuïtives, eficaces i que lliurin informació rellevant de manera impecable.

A continuació, compartim amb tu alguns consells fonamentals per a dissenyar dashboards que realment impactin.

1. Selecciona el Tipus de Dashboard correcte

El primer pas és triar el tipus de dashboard que millor s’adapti a les teves necessitats. Necessites una descripció general, anàlisi o prediccions? L’elecció del tipus de dashboard ha d’estar alineada amb els teus objectius i els dels teus usuaris.

2. Defineix objectius clars

És vital tenir una visió clara del que vols aconseguir amb el dashboard. Quines accions haurien de ser possibles per als usuaris? Establir objectius específics et guiarà en la creació d’una eina veritablement efectiva.

3. Considera les necessitats dels teus usuaris

Posar-se en les sabates dels usuaris és essencial. Quin tipus d’informació necessiten? Com prefereixen que se’ls presenti? L’empatia amb els usuaris és la clau per a dissenyar un dashboard que respongui a les seves necessitats.

4. Comunicació visual clara

Els gràfics i taules en la teva dashboard han de ser com a finestres transparents. Han de comunicar la informació de manera clara i concisa. La simplicitat en el disseny és fonamental per a una comprensió efectiva.

5. Personalització per a l'usuari

Cada usuari és únic, i les seves necessitats poden variar. Oferir la possibilitat de personalitzar el dashboard permet a cada individu adaptar l’eina als seus requeriments específics.

Tria el dashboard perfecte per a tu

L’elecció del tipus de dashboard adequat per a tu dependrà de les teves necessitats específiques. Si necessites una visió general ràpida i senzilla de les dades, un dashboard descriptiu és una bona opció, si per contra necessites comprendre millor les dades, has de recórrer a un dashboard de caràcter predictiu. Davant la presa de decisions proactives has d’anar un pas més enllà afegint funcionalitats prescriptives.

Compartim alguns exemples de situacions en les quals es poden utilitzar diferents tipus de dashboards:

  • Un gerent de vendes pot utilitzar un dashboard descriptiu per a veure el rendiment de les vendes per producte, regió o canal.
  • Un gerent de màrqueting pot utilitzar un dashboard predictiu per a identificar tendències en el comportament del client.
  • Un gerent d’operacions pot utilitzar un dashboard prescriptiu per a identificar oportunitats de millora en el procés de producció.

tags:

Comparteix:

Segueix llegint...