Desenvolupament multiplataforma: explorant la tecnologia de CaixaBank Tech.
Blog Detail Page
Blog Detail Page
Blog Detail Page

Desenvolupament multiplataforma: explorant la tecnologia de CaixaBank Tech.

Blog Detail Page
Blog Detail Page
Blog Detail Page

Descobreix què és la tecnologia multiplataforma, com funciona i com CaixaBank Tech l’aplica a la seva estratègia

Amb l’avenç de la tecnologia, el nombre de dispositius que tenim i fem servir les persones han crescut exponencialment. Tauletes, mòbils, telèfons intel·ligents, televisors intel·ligents… Això suposa un gran repte per a les empreses, ja que la diversitat d’opcions ha transformat les expectatives d’experiència de l’usuari, cosa que requereix tenir en compte una àmplia gamma d’escenaris d’interacció amb els clients.

Un cop tenim clares i definides les múltiples experiències per oferir, sorgeix la necessitat de crear-les i, per fer-ho, hi ha diverses tecnologies disponibles. Una de les opcions més destacades és l’ús de tecnologies multiplataforma. Per què?

En què consisteix la tecnologia multiplataforma?

El desenvolupament multiplataforma brinda l’oportunitat de crear productes de software amb una aparença i sensació que consisteixen en diferents plataformes, tot això, a partir d’un codi unificat.

Això vol dir que es pot mantenir la coherència en l’experiència de l’usuari independentment del dispositiu que faci servir, cosa que resulta en més eficiència en el desenvolupament i una experiència més familiar per als usuaris entre diferents dispositius.

Plataformes per desenvolupar aplicacions multiplataforma

Tot i que hi ha una gran quantitat d’entorns per desenvolupar aplicacions multiplataforma, us en comentem alguns dels més destacats d’avui dia:

> IONIC

Ionic ofereix rendiment sòlid per a moltes aplicacions, a més de ser accessible i fàcil d’aprendre per a desenvolupadors amb experiència en tecnologies web, ja que fa servir eines i llenguatges web estàndard (HTML, CSS i JavaScript).

Ionic es pot fer servir per desenvolupar aplicacions web o mòbil.

> FLUTTER

Desenvolupat per Google, es coneix per l’alt rendiment (proper al de les aplicacions natives) i dissenys aconseguits malgrat que és una tecnologia no nativa.

Flutter requereix aprendre Dart que, tot i que és un llenguatge relativament fàcil d’entendre, representa una corba d’aprenentatge addicional. Aquesta aplicació ha estès el seu suport més enllà dels dispositius mòbils per incloure el desenvolupament web i d’escriptori, tot i que aquestes àrees encara estan menys madures en comparació amb altres entorns en desenvolupament.

> XAMARIN

Adquirit per Microsoft, permet desenvolupar aplicacions fent servir C#. Tot i que la seva popularitat s’ha vist reduïda a causa del gran nombre d’alternatives que hi ha al mercat, té una comunitat compromesa.

Xamarin ofereix un rendiment proper al nadiu i és ideal per a desenvolupadors amb experiència en C# i .NET, però pot representar un desafiament per als que no estan familiaritzats amb aquests entorns.

Finalment, cal destacar que permet compartir codi entre iOS i Android, i també té suport per a plataformes d’escriptori.

> REACT

React és una biblioteca de JavaScript de codi obert desenvolupada per Facebook que es fa servir per construir interfícies d’usuari interactives i escalables. És molt popular gràcies a l’enfocament en la creació de components reutilitzables.

Tot i que ofereix un rendiment sòlid per a moltes aplicacions, pot tenir limitacions en tasques intensives en gràfics o amb alta fluïdesa d’animacions. No obstant això, la seva capacitat de desenvolupar aplicacions web li permet estendre’s a diverses plataformes amb una sola base de codi. A més, React és relativament fàcil d’aprendre per als que estan familiaritzats amb JavaScript.

Un dels avantatges més grans que ofereix React és la facilitat a l’hora de crear Single Page Applications (SPA), però, què són exactament les SPA?

Single Page Applications (SPA), ¿qué son y para qué sirven?

Una SPA és un tipus d’aplicació web que carrega una sola pàgina HTML que s’actualitza dinàmicament segons les interaccions de l’usuari (a diferència d’una pàgina web tradicional que carrega pàgines noves des del servidor).

En una Single Page Applications (SPA) les interaccions de l’usuari es gestionen principalment mitjançant JavaScript, que es pot comunicar amb un servidor a través d’API per obtenir o enviar dades sense haver de recarregar la pàgina completa.

Quines són les diferències principals entre una Single Page Applications (SPA) i un web tradicional?

Desenvolupament multiplataforma: explorant la tecnologia de CaixaBank Tech.

A la il·lustració es visualitza la comparació entre dos enfocaments per desenvolupar un web: el desenvolupament d’aplicacions d’una sola pàgina amb React (SPA) i el desenvolupament web tradicional. Les diferències principals són en termes d’experiència d’usuari, eficiència en la càrrega de contingut i la interactivitat.

Al costat esquerre, etiquetat com a “React SPA“, s’il·lustra un entorn dinàmic i modern característic de les SPA desenvolupades amb React. Aquest costat de la imatge mostra elements interactius com botons i formularis, que simbolitzen la capacitat d’actualitzar continguts sense necessitat de recarregar tota la pàgina. React ofereix un a experiència d’usuari fluïda i eficient, amb canvis a la interfície que es produeixen de manera instantània i dinàmica. D’altra banda, l’ús de les SPA ofereix una càrrega i actualització de contingut àgil i sense interrupcions, cosa que representa un gran avantatge a l’hora de desenvolupar aplicacions multiplataforma.

Al costat dret, amb el títol “Traditional We“, es mostra l’enfocament tradicional de desenvolupament web. Aquesta part de la imatge representa el procés de navegació entre múltiples pàgines web, on cada nova pàgina o contingut requereix una recàrrega completa del navegador. Aquest tipus d’aplicacions implica un temps d’espera durant la recàrrega de pàgines, destacant així la naturalesa més seqüencial i menys fluida del desenvolupament web tradicional en comparació amb les SPA.

L’ús del desenvolupament de multiplataformes a CaixaBank Tech

Actualment, a CaixaBank Tech fem servir React per desenvolupar aplicacions web multiplataforma, ja que l’enfocament en components modulars i la capacitat que té per gestionar l’estat de l’aplicació de manera eficient fan que sigui ideal per construir SPA.

Cada SPA està composta per diferents pàgines que, al seu torn, estan formades per components. La reutilització d’aquests elements és una de les característiques clau de React i per fer-ho a CaixaBank Tech s’utilitza una llibreria de components desenvolupada pel mateix equip d’arquitectura de la companyia. Aquesta llibreria permet alslas desenvolupadors crear peces d’interfície d’usuari autònomes i reutilitzables que es poden integrar fàcilment en diferents parts de l’aplicació.

Amb SPA, els usuaris poden interactuar amb l’aplicació en temps real, sense temps de càrrega prolongats entre pàgines. Això és especialment important per a aplicacions que requereixen actualitzacions freqüents de dades.

L’ús d’aquesta tecnologia ofereix a CaixaBank la possibilitat de crear productes atractius i coherents entre les múltiples plataformes que té la casa, amb l’objectiu de garantir la satisfacció i conformitat del client.


Comparteix:

Segueix llegint...