Tecnologia al servei de la productivitat
Blog Detail Page
Blog Detail Page
Blog Detail Page

Tecnologia al servei de la productivitat

Blog Detail Page
Blog Detail Page
Blog Detail Page

Les noves plataformes tecnològiques per als entorns de treball digitals han crescut respecte dels models tradicionals i ara permeten nous models on la comunicació, la col·laboració i la productivitat són la clau.

Els valors, la identitat i la cultura d’empresa són els pilars sobre els quals es fonamenta la bona feina i la consecució dels objectius dels empleats en una companyia, tant de manera conjunta con en el creixement individual de cada persona.

Per això és tan important posar a disposició d’empresa i empleats les eines que permetin un accés ràpid i transparent a la informació, que permetin la comunicació bidireccional i que ajudin els empleats a maximitzar la productivitat.

Els models tradicionals d’intranet estaven concebuts com a espais de comunicació corporativa de l’empresa als empleats, no obstant això, encara que actualment aquesta necessitat continua estant present, no n’hi ha prou per als nous entorns de treball.

En l’entorn corporatiu, el client és l’empleat i d’aquesta manera sorgeix el concepte d’employee centric, situant l’empleat al centre i fent servir la tecnologia per cobrir les seves necessitats, facilitar-li la feina i maximitzar la productivitat.

Les noves plataformes tecnològiques per als entorns de treball digitals permeten nous models de treball, on la comunicació, la col·laboració i la productivitat són la clau.

A CaixaBank Tech treballem amb aquests nous entorns tecnològics per proporcionar a tots els empleats del Grup CaixaBank un espai centralitzat de treball enfocat a la comunicació, la col·laboració i la maximització de la productivitat.

De la comunicació unidireccional, a un model bidireccional

Passem d’un model de comunicació unidireccional amb una única veu, la de l’empresa, a una comunicació efectiva bidireccional, en què s’estableix un diàleg entre companyia i empleats i en què tots tenim veu.

La comunicació ara es presenta personalitzada i dirigida cap a qui la necessita i classificada adequadament perquè sigui trobable a les eines de cerca.

La col·laboració i la compartició de coneixement

La col·laboració és un altre dels grans pilars que proporciona un entorn per al treball col·laboratiu i la compartició de coneixement en l’àmbit corporatiu, no tan sols en petits grups de treball.

El coneixement es construeix entre tots i es posa a l’abast de tota la companyia.

Maximitzar la productivitat

Els dos punts anteriors contribueixen a maximitzar la productivitat de les persones i els equips. A més, les noves plataformes tecnològiques generen un espai centralitzat de treball on es reuneixen informació, coneixement i accés  a totes les eines i recursos necessaris per a la feina. S’integren en un únic punt d’accés les eines per a les diferents gestions de l’empleat (processos de recursos humans, gestió de vacances, eines de formació) amb les pròpies per al desenvolupament de la seva funció específica. La intel·ligència artificial també es presenta integrada en forma d’assistents virtuals per a l’entorn de treball.

L’entorn de treball actual és multidispositiu

El lloc de treball ja no és al dispositiu desktop de l’oficina. La vida avui és multidispositiu en tots els aspectes, incloent-hi el laboral. El que no es pot utilitzar en un mòbil no existeix, i en aquest sentit, la tecnologia també ha crescut, de manera que l’entorn de treball ja no tan sols és multidispositiu, sinó que també  s’ha convertit en mobile first.

I tot això, al núvol

La tecnologia per a l’entorn de treball també s’ha mogut els últims anys dels entorns on premise als entorns cloud i actualment les plataformes que suporten aquesta mena de solucions són plataformes al núvol en model SaaS (Software as a Service).


Comparteix:

Segueix llegint...