CaixaBank Tech impulsa el Centre d’Excel.lència d’Automatització de Processos
Blog Detail Page
Blog Detail Page
Blog Detail Page

CaixaBank Tech impulsa el Centre d’Excel.lència d’Automatització de Processos

Blog Detail Page
Blog Detail Page
Blog Detail Page

L'excel·lència en l'automatització de processos: buscant que les persones puguin aportar el millor valor a altres persones.

El Centre d’Excel·lència d’Automatització de Processos (CEA) de CaixaBank Tech engloba les tecnologies pròpies dels àmbits de la digitalització i l’automatització, per oferir solucions end-to-end, en les quals es maximitza l’automatització de tasques amb l’ajuda de les eines líders del mercat i amb un equip altament qualificat per dissenyar aquests processos que treballa conjuntament amb les àrees de negoci de CaixaBank. L’objectiu final és aconseguir l’excel·lència en l’experiència d’usuari dels nostres clients i, al mateix temps, augmentar l’eficiència, gràcies al fet de dedicar els recursos humans a les tasques que aporten més valor per als nostres clients i empleats.

En efecte, els reptes als quals s’enfronta el CEA consisteixen a oferir la millor experiència de client en el sector, maximitzar l’automatització digital per ser més eficients i flexibles, potenciar una cultura centrada en les persones àgil i col·laborativa i, finalment, continuar sent una referència en la gestió responsable i de compromís amb la societat.

Com ho fem?

Mitjançant una reenginyeria dels processos existents per reimplementar-los des del punt de vista de la hiperautomatització. Els tres pilars que cal seguir per aconseguir tirar endavant aquesta tasca són la «visió end-to-end», el «tractament de tasques per esdeveniments» i l’anomenat «zero backoffice».

Visió end-to-end

La visió de procés end-to-end és absolutament necessària perquè l’automatització en les parts del procés mateix on s’apliqui resulti al màxim d’òptima possible i compleixi els objectius d’eficiència i aportació de valor a tots els usuaris que hi intervinguin, sigui de manera directa o indirecta.

Tractament de tasques per esdeveniments

El camí que segueixen els casos en cadascun dels processos ha d’estar marcat pels esdeveniments que se succeeixen sobre aquests i no per l’estructura del procés en si. És el client qui ha de marcar a la companyia el camí de les actuacions que cal fer per resoldre les seves peticions i no al revés.

Zero backoffice

És fonamental aconseguir acostar-nos al màxim possible a una situació de zero backoffice. És a dir, un sistema autònom i independent que no requereixi d’intervenció humana, de manera que, com dèiem al començament, els empleats es puguin centrar en les tasques que aportin més valor durant l’execució del procés.

Amb quins mitjans ho fem?

Sistemes de gestió de processos (BPM i Case Management), plataformes de robotització (RPA i RDA), sistemes de regles de negoci (BRMS), aplicacions de suport a processos i back-end decisional (IA i ML) són part de les tecnologies que hem estat utilitzant a CaixaBank Tech des de fa algun temps per aconseguir aquests resultats. Els nostres enginyers de procés, experts referents en automatització, combinen aquestes tecnologies basades en els productes més capdavanters del mercat en cadascuna de les seves disciplines. Això permet generar les solucions que resolen aquestes necessitats.

Exemples de processos en què hem utilitzat aquestes tecnologies en conjunt, seguint les premisses indicades prèviament, són la concessió de préstecs ICO per la crisi de la COVID-19, la validació de poders, la normativa MIFID/KYC, el control de transferència a jurisdiccions de risc i el reporting regulador, entre d’altres. Fins ara, s’han digitalitzat més de 400 processos i s’han automatitzat més de 500 tasques.


Segueix llegint...